Algoritma Tipleri

 

Rekürsif algoritmalar (Recursive Algorithm)

Bu tip algoritmalar özyineleme mantığıyla çalışmaktadırlar. Program çalıştığı sırada bulunduğu fonksiyonu -belli bir kural çerçevesinde- tekrar tekrar çağırmakta ancak işlemi son basamakta yapmaktadır. Buradan da anlaşıldığı gibi her yapılan işlemin aslında birbirinden bağımsız olduğunu anlıyoruz.

Rekürsif algoritmalara verilebilecek örnekler;

  • Fibonacci serisi
  • Faktöriyel hesabı
  • Ebob – Ekok bulunması
  • İkili arama ağacı

Geri İzleme Algoritması (BackTracking Algorithm)

Bu algoritmanın çalışma şekli amaca ulaşana dek doğru seçimleri değerlendirmek. Başka bir deyişle bir labirent düşünecek olursak sola ve sağa iki seçim varsa ve sol taraf seçildikten sonra çıkışa ulaşılamamışsa geri dönüp sağ tarafın seçilmesi geri izleme algoritması (BackTracking Algorithm) olarak adlandırılmaktadır. Yine sudoku çözümüde geri izleme algoritması ile çözülebilmektedir.

Böl More >

.